ATLAS WODER S - wodoszczelna zaprawa cementowa Zobacz większe

ATLAS WODER S - wodoszczelna zaprawa cementowa

ATLAS WODER S

Nowy produkt

ATLAS WODER S - wodoszczelna zaprawa cementowa

OpisZalecany do uszczelniania powierzchni elementów budowalanych, wewnątrz i na zewnątrz budynków. Tworzy warstwę wodoszczelną – izolację typu lekkiego, średniego lub ciężkiego (w zależności od grubości nałożonej warstwy)

Więcej szczegółów

Więcej informacji

ATLAS WODER S - wodoszczelna zaprawa cementowa

OpisZalecany do uszczelniania powierzchni elementów budowalanych, wewnątrz i na zewnątrz budynków. Tworzy warstwę wodoszczelną – izolację typu lekkiego, średniego lub ciężkiego (w zależności od grubości nałożonej warstwy). Rodzaje uszczelnianych podłoży – mineralne, tynki cementowe, cementowo-wapienne, podkłady podłogowe, elementy betonowe, żelbetowe i murowane.Główne właściwości● elastyczny, paroprzepuszczalny
● chroni przed wodą pod ciśnieniem
● posiada wysoką przyczepność
● wiąże bezskurczowo
● możliwość zatapiania akcesoriów uszczelniających
Główne parametry● grubość warstwy: 1 - 3 mm
● zużycie: 2 kg/1 m2 na 1,5 mm grubości

Główne parametry● grubość warstwy: 1 - 3 mm
● zużycie: 2 kg/1 m2 na 1,5 mm grubości
PRZEZNACZENIE

Chroni podłoża przed wodą pod ciśnieniem
 – może stanowić wewnętrzną i zewnętrzną warstwę uszczelniającą ścian i posadzek, zbiorników p.poż. lub wody użytkowej, plaż basenów itp..
 
Chroni podłoża wyeksponowane na działanie opadów i wody gruntowej – balkony, tarasy, elewacje, ściany piwnic, fundamenty, schody, cokoły (np. przed przyklejaniem płytek lub nakładanie tynku dekoracyjnego typu ATLAS DEKO M).
 
Chroni podłoża przed wilgocią powstającą  wewnątrz budynków – tynki i wylewki w pomieszczeniach mokrych (łazienkach, łaźniach, natryskach, kuchniach, myjniach), zwłaszcza w strefach mokrych tych pomieszczeń - wokół kabin prysznicowych, umywalek, wanien, zlewów itp. Jest szczególnie zalecany w systemach bezbrodzikowych.
 
Tworzy warstwę wodoszczelną – izolację typu lekkiego, średniego lub ciężkiego (w zależności od grubości nałożonej warstwy).
 
Umożliwia wykonanie elastycznego zabezpieczenia naroży i dylatacji– wraz z zatopioną w nim TAŚMĄ i NAROŻNIKAMI USZCZELNIAJĄCYMI ATLAS lub taśmą i narożnikami ATLAS HYDROBAND, chroni krawędzie połączeń ścian i podkładów podłogowych oraz przerwy dylatacyjne.
 
Uszczelnia powierzchnie wokół ścian i podłóg, wokół przejść rur instalacji wodnej i kanalizacyjnej – wraz z zatopionymi w nim PIERŚCIENIAMI PODŁOGOWYMI LUB ŚCIENNYMI.
 
Polecany na stare, zawilgocone budynki – paroprzepuszczalność w połączeniu z wodoszczelnością sprawia, że zaprawa nadaje się doskonale do izolacji przegród budowlanych obiektów zabytkowych.
 
WŁAŚCIWOŚCI
Odporny na wodę o ciśnieniu 5 bar (50 metrów słupa wody).
 
Posiada wysoką przyczepność – do typowych podłoży betonowych minimum 1,2 MPa.
 
Odporny na UV, mróz i starzenie.
 
Przywiera do podłoża bez gruntowania.

Wiąże praktycznie bezskurczowo – skurcz liniowy zaprawy jest ograniczony do minimum – w trakcie wiązania nie pojawiają się charakterystyczne dla zapraw cementowych rysy i pęknięcia skurczowe.
 
Stanowi uszczelnienie powłokowe – tworzy warstwę o grubości kilku milimetrów, która powinna być chroniona przed mechanicznym uszkodzeniem. Można na nią nakładać zaprawy tynkarskie lub okładziny z płytek, konglomeratów lub kamieni naturalnych.
 
Może być stosowany bezpośrednio pod płytki – zastępuje papy i tradycyjne folie, na których wymagane było wykonanie wylewki przed przyklejeniem płytek.
Wykonanie hydroizolacji

Przygotowanie podłoża
Podłoże powinno być:
równe i nośne - tzn. mocne, stabilne i oczyszczone z kurzu, brudu, wykwitów solnych i słabo przylegających fragmentów podłoża, pozostałości starych farb, olejów i innych substancji mogących osłabić przyczepność folii. Występujące w podłożu rysy i ubytki należy mechanicznie poszerzyć i wypełnić zaprawą cementową, np. ATLAS TEN-10. Podłoża pyliste, a także wykonane z materiałów gipsowych należy przeszlifować i odpylić.
wysezonowane w warunkach normowych:
- beton – 1 dzień po rozszalowaniu (przyklejanie płytek po 28 dniach)
- jastrychy cementowe – 3 dni (przyklejanie płytek po 14 dniach)
- podkład ATLAS POSTAR 80 – 1 dzień (przyklejanie płytek po 1 dniu)
zagruntowane – podłoże powinno być wstępnie intensywnie zwilżone, a w trakcie nakładania matowo-wilgotne.
 
Przygotowanie masy
Materiał z worka należy wsypać do naczynia z odmierzoną ilością wody (proporcje podane są w Danych Technicznych) i mieszać wiertarką z mieszadłem, aż do uzyskania jednolitej konsystencji. Przygotowaną w ten sposób masę należy wykorzystać w ciągu ok. 2 godzin.
 
Uszczelnianie
Zaprawę należy nakładać na uszczelnianą powierzchnię co najmniej w dwóch warstwach. Pierwszą nanosi się pędzlem, rozpoczynając od miejsc, w których zastosowane będą dodatkowo TAŚMY, NAROŻNIKI I PIERŚCIENIE USZCZELNIAJĄCE ATLAS lub taśmą ATLAS HYDROBAND. Akcesoria te zatapiamy w świeżo naniesionej masie WODER S. Zakład taśm powinien być większy niż 5 cm. Zaleca się nakładanie izolacji zarówno na podłoże, jak i na spodnią część taśmy. Taśmy po ułożeniu nie mogą być pofałdowane. Do nałożenia drugiej warstwy izolacji można przystąpić w momencie kiedy pierwsza jest już odpowiednio związana. Nakłada się ją przy pomocy pędzla, wałkiem lub pacą stalową.
 
Prace wykończeniowe
Powstałą po związaniu powłokę (po około 24 godzinach) zaleca się zabezpieczyć przed uszkodzeniami mechanicznymi, poprzez naniesienie na nią tynku, posadzki lub okładziny. Uszczelnione powierzchnie należy chronić przez około 3 dni przed oddziaływaniem wody pod ciśnieniem.
ZUŻYCIE

Łączna grubość powłoki powinna być dobrana do warunków oddziaływania wody na uszczelnianą powierzchnię.
 

 

Warunki stosowania
Grubość powłoki [mm]
Zużycie [kg/m2]
zawilgocenie
1,5
ok. 2,0
przesączanie
2,0
ok. 3,0
zbiorniki wodne
3,0
ok. 4,5

 

WAŻNE INFORMACJE DODATKOWE

Niskie temperatury i podwyższona wilgotność wydłużają cza wiązania zaprawy. Unikać pracy podczas silnego nasłonecznienia.
 
Wszelkie przepusty poddane parciu należy zabezpieczyć skręcanymi uszczelnieniami pierścieniowymi.
 
Powierzchnie nie obrabiane chronić przed zanieczyszczeniem.
 
Przed nakładaniem zaprawy na metale: cynk, miedź, aluminium lub obróbki blacharskie należy je uprzednio pokryć żywicą poliuretanową.
 
W przypadku izolowania zbiorników wodnych dopuszcza się wykonanie w narożach ścian wyobleń z zaprawy ATLAS TEN-10 lub ATLAS FILER.
 
Narzędzia należy czyścić czystą wodą, bezpośrednio po użyciu. Trudne do usunięcia resztki związanej zaprawy zmywa się środkiem do usuwania pozostałości po cemencie ATLAS SZOP.
 
Preparat drażniący - zawiera cement. Działa drażniąco na drogi oddechowe i skórę. Ryzyko poważnego uszkodzenia oczu. Może powodować uczulenie w kontakcie ze skórą. Ze względu na swoją postać – pył, preparat może mechanicznie podrażniać oczy i układ oddechowy. Chronić przed dziećmi. Nie wdychać pyłu. Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza. Nosić odpowiednią odzież ochronną, odpowiednie rękawice ochronne i okulary lub ochronę twarzy. W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza - pokaż opakowanie lub etykietę. Postępować zgodnie z Kartą Charakterystyki.
 
Zaprawę należy przewozić i przechowywać w szczelnie zamkniętych workach, w warunkach suchych (najlepiej na paletach). Chronić przed wilgocią. Okres przechowywania zaprawy w warunkach zgodnych z podanymi wymaganiami wynosi 12 miesięcy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu. Zawartość rozpuszczalnego chromu (VI) w gotowej masie wyrobu ≤ 0,0002 %.

Informacje zawarte w Karcie Technicznej stanowią podstawowe wytyczne, dotyczące stosowania wyrobu i nie zwalniają z obowiązku wykonywania prac zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i przepisami BHP. Wraz z wydaniem niniejszej karty technicznej, wszystkie poprzednie tracą ważność.
Data aktualizacji: 2013-11-12
OPAKOWANIA

Worki papierowe 25 kg.
Paleta 1050 kg w workach 25 kg.
DANE TECHNICZNE

ATLAS WODER S produkowany jest w postaci suchej mieszanki wysokiej jakości cementów, żywic proszkowych najnowszej generacji, wypełniaczy mineralnych oraz środków modyfikujących. 
 
Gęstość nasypowa (suchej mieszanki)
ok. 1,1 kg/dm³
Gęstość objętościowa masy (po wymieszaniu)
ok. 1,4 kg/dm³
Gęstość w stanie suchym (po związaniu)
 ok. 1,3 kg/dm³
Proporcje przy nanoszeniu pacą
woda / sucha mieszanka
ok. 0,25 l / 1 kg
ok. 6,25 l / 25 kg
Proporcje przy nanoszeniu pędzlem
woda / sucha mieszanka
ok. 0,35 l / 1 kg
ok. 8,75 l / 25 kg
Min. / max. grubość powłoki
1 mm / 3 mm
Temperatura przygotowania zaprawy oraz podłoża i otoczenia w trakcie prac
od +5 °C do +25 °C
Przyczepność
min. 1,2 MPa
Współczynnik przepuszczalności pary wodnej μ
ok. 500
Odporność na wodę o ciśnieniu
5 bar (50 metrów słupa wody)
Czas gotowości zaprawy do pracy
ok. 2 godzin
Czas otwarty pracy
min. 30 minut
Wchodzenie i nakładanie kolejnej warstwy
po 3 godzinach*
Klejenie okładzin
po 24 godzinach*
Odporność na wodę naporową
po 7 dniach*
 

 

* Czasy rekomendowane dla warunków aplikacji w temp ok. 20 °C i 55-60% wilgotności.
WYMAGANIA TECHNICZNE

Wyrób posiada Aprobatę Techniczną ITB nr AT-15-5031/2013  - Deklaracja Zgodności nr 038 z dnia 28.06.2013.
Wyrób posiada Świadectwo z zakresu higieny radiacyjnej.

Opinie

Na razie nie dodano żadnej recenzji.

Napisz opinię

ATLAS WODER S - wodoszczelna zaprawa cementowa

ATLAS WODER S - wodoszczelna zaprawa cementowa

ATLAS WODER S - wodoszczelna zaprawa cementowa

OpisZalecany do uszczelniania powierzchni elementów budowalanych, wewnątrz i na zewnątrz budynków. Tworzy warstwę wodoszczelną – izolację typu lekkiego, średniego lub ciężkiego (w zależności od grubości nałożonej warstwy)

7 innych produktów w tej samej kategorii: