ATLAS WODER DUO - hydroizolacja dwuskładnikowa Zobacz większe

ATLAS WODER DUO - hydroizolacja dwuskładnikowa

ATLAS WODER DUO

Nowy produkt

ATLAS WODER DUO - hydroizolacja dwuskładnikowa

Zalecana jako podpłytkowa hydroizolacja tarasów, balkonów, pomieszczeń mokrych oraz uszczelnienie fundamentów. Tworzy hydroizolację przeciwwilgociową i przeciwwodną (typu lekkiego, średniego i ciężkiego) – stanowi uszczelnienie przed wodą: pod ciśnieniem, infiltracyjną, niespiętrzającą się i spiętrzającą oraz działającą bezciśnieniowo.

Więcej szczegółów

Więcej informacji

ATLAS WODER DUO - hydroizolacja dwuskładnikowa

Opis

Zalecana jako podpłytkowa hydroizolacja tarasów, balkonów, pomieszczeń mokrych oraz uszczelnienie fundamentów. Tworzy hydroizolację przeciwwilgociową i przeciwwodną (typu lekkiego, średniego i ciężkiego) – stanowi uszczelnienie przed wodą: pod ciśnieniem, infiltracyjną, niespiętrzającą się i spiętrzającą oraz działającą bezciśnieniowo. Służy do ochrony przed wodą tynków cementowych i cem-wap, cementowych podkładów podłogowych, betonu, żelbetu, murów z cegieł, pustaków, bloczków, płyt g-k itp., wewnątrz i na zewnątrz budynków.Główne właściwości● mostkuje ustabilizowane rysy do 1 mm
● odporny na negatywne parcie wody
● elastyczny
● wzmocniony włóknami polimerowymi
Główne parametry● grubość warstwy: 2 - 3 mm
● zużycie: ok. 1,5 kg / m2 / 1 mm
PRZEZNACZENIE

Tworzy hydroizolację przeciwwilgociową i przeciwwodną  
– izolację typu lekkiego, średniego lub ciężkiego (w zależności od grubości nałożonej warstwy).

Stanowi uszczelnienie przed wodą:
- pod ciśnieniem 50 m słupa wody (5 barów) w zbiornikach wodnych, w basenach (odporny na działanie wody chlorowanej),
- działającą bezciśnieniowo – przepływającą swobodnie na skutek deszczu, mycia powierzchni, pod prysznicami, w myjniach, w postaci wilgoci gruntowej itp.

Chroni podłoża przeznaczone pod płytki, wyeksponowane na działanie opadów
 – balkony, tarasy itp.

Chroni podłoża przeznaczone pod płytki przed wilgocią powstającą wewnątrz budynków
 - tynki i podkłady podłogowe w pomieszczeniach mokrych (łazienkach, łaźniach, natryskach, kuchniach, myjniach), zwłaszcza w strefach mokrych tych pomieszczeń - wokół kabin prysznicowych (także w systemie bezbrodzikowym), umywalek, wanien, zlewów itp.

Stanowi hydroizolację elementów podziemnych
 -  ścian piwnic i fundamentów z cegieł, bloczków betonowych, ścianek oporowych  i innych elementów budowlanych, narażonych na stały kontakt z wodą gruntową (pod warunkiem zabezpieczenia przed uszkodzeniem mechanicznym).

Idealny jako izolacja przeciwwodna w zbiornikach wody użytkowej, zbiornikach p-poż, oczyszczalniach ścieków.

Zalecany jest do ochrony elementów szczególnie narażonych na zniszczenie w kontakcie z wilgocią - 
płyt gipsowo-kartonowych, betonu komórkowego itp.

Nadaje się do uszczelniania zbiorników na wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi.

Można nim pokrywać płyty OSB oraz blachę ocynkowaną (po jej odtłuszczeniu) – przed nakładaniem hydroizolacji na metale: cynk, miedź, aluminium, powierzchnię należy uprzednio pokryć żywicą epoksydową lub poliuretanową.

Może być stosowany na podłożach wykonanych w systemach ogrzewania podłogowego i ściennego oraz na innych mineralnych powierzchniach podlegających odkształceniom (schody, zbiorniki retencyjne, zapory, jazy, śluzy, tarasy balkony.

Umożliwia wykonanie elastycznego zabezpieczenia naroży i dylatacji
– wraz z zatopioną w nim TAŚMĄ i NAROŻNIKAMI USZCZELNIAJĄCYMI ATLAS lub taśmą i narożnikami ATLAS HYDROBAND, chroni krawędzie połączeń ścian i podkładów podłogowych oraz przerwy dylatacyjne.

Uszczelnia powierzchnie wokół ścian i podłóg, wokół przejść rur instalacji wodnej i kanalizacyjnej 
– wraz z zatopionymi w nim PIERŚCIENIAMI PODŁOGOWYMI LUB ŚCIENNYMI ATLAS lub pierścieniami ściennymi ATLAS HYDROBAND.
 
Rodzaj uszczelnianych podłoży – wymienione powyżej oraz tynki cementowe i cementowo-wapienne, cementowe podkłady podłogowe, elementy betonowe, żelbetowe i murowane z cegieł, pustaków, bloczków, płyty g-k itp.

 

Właściwości


Elastyczny i paroprzepuszczalny.

Odporny na mróz, promieniowane UV i starzenie.

Mostkuje ustabilizowane rysy i pęknięcia 
≥ 0,75mm.

Odporny na bezpośrednie obciążenia typu lekkiego, np. ruchem pieszym.

Wzmocniony włóknami – 
ich obecność sprawia iż powłoka jest jeszcze bardziej odporna na uszkodzenia, wynikające z pracy podłoża oraz obciążeń użytkowych przyklejonej na niej okładziny.

Posiada wysoką przyczepność 
– przywiera bez gruntowania, rzeczywista wartość przyczepności do podłoży betonowych w warunkach normowych wynosi powyżej 1,0 MPa (normowo wymagana to 0,5 MPa).

Stanowi uszczelnienie powłokowe 
– o grubości 2-3 mm.

Może być stosowany bezpośrednio pod płytki 
– zastępuje papy i tradycyjne folie, na których wymagane było wykonanie podkładu cementowego przed przyklejeniem płytek.

Nie zawiera rozpuszczalników ani innych szkodliwych substancji.

Nie powoduje korozji elementów metalowych.

Tworzy powłokę odporną na negatywne parcie wody - Uwaga!
Materiał  uszczelniający  powinien znajdować się po stronie napierania wody. Jeśli nie jest to możliwe ze względów funkcjonalnych lub ekonomicznych, przed zastosowaniem należy każdorazowo opracować projekt uwzględniający lokalne warunki techniczne. Wsparcia w tym zakresie udziela dział doradztwa technicznego.
WYKONANIE HYDROIZOLACJI

Przygotowanie podłoża
Podłoże powinno być:
- równe i nośne - tzn. mocne, stabilne i oczyszczone z kurzu, brudu, wykwitów solnych i słabo przylegających fragmentów podłoża, pozostałości starych farb, olejów, powłok bitumicznych i innych substancji mogących osłabić przyczepność hydroizolacji. Występujące w podłożu ustabilizowane rysy powyżej szerokości do 1,0 mm i ubytki należy mechanicznie poszerzyć i wypełnić zaprawą cementową, np. ATLASEM TEN-10 lub MONTEREM T-5. Podłoża pyliste należy przeszlifować i odpylić. W przypadku ścian nieotynkowanych muszą one być murowane na pełne spoiny.
- wysezonowane - świeżo wykonane powierzchnie np. tynku lub posadzki, mogą być uszczelniane po ich odpowiednim wysezonowaniu, nie wcześniej jednak niż po upływie 14 dni od czasu ich wykonania. W przypadku użycia szybkoschnącego podkładu cementowego ATLAS POSTAR 20, dalsze prace można kontynuować już po 5-6 dniach.
- suche -  wolne od wilgoci technologicznej lub podciąganej kapilarnie z gruntu, osuszone po opadach atmosferycznych, zalaniu itp. Bezpośrednio przed aplikacją masy suche podłoże należy powierzchniowo zwilżyć wodą do stanu matowo wilgotnego (nie tworząc kałuż).
- zagruntowane – wstępnie intensywnie zwilżone, a w trakcie nakładania matowo-wilgotne. Powierzchnie szczególnie chłonne lub pylące zaleca się gruntować emulsją ATLAS UNI-GRUNT, natomiast podłoża bardzo gładkie, o niskiej nasiąkliwości można pokryć dodatkowo masą ATLAS GRUNTO-PLAST.
 
Przygotowanie masy
Wyrób produkowany jest jako zestaw składający się z dwóch komponentów: suchej mieszanki (komponent A) i emulsji (komponent B). Składniki te znajdują się w oddzielnych opakowaniach, stanowiących razem gotowe zestawy o proporcjach właściwych do wymieszania. Przygotowanie materiału do użycia polega na przelaniu do odpowiedniego naczynia komponentu płynnego (B), a następnie równomiernym dosypywaniu suchej mieszanki (A) i jednoczesnym mieszaniu do momentu uzyskania masy o jednorodnej konsystencji i barwie (ok. 2 min). Czynność tę najlepiej wykonać mechanicznie za pomocą mieszarki wolnoobrotowej z mieszadłem. Masa nadaje się do użycia po upływie ok. 5 minut i po ponownym wymieszaniu. Należy ją zużyć w ciągu ok. 60 minut. Uwaga: przy zakładanym częściowym wykorzystaniu wyrobu, masę należy przygotowywać zachowując proporcje wagowe komponentów (3 części suchego A i 1 część emulsji B).
 
Uszczelnianie
Zaleca się nakładanie masy w co najmniej dwóch warstwach. Pierwszą nanosi się zawsze pędzlem, mocno wcierając masę w podłoże – ma to na celu zamknięcie istniejących porów. Prace rozpoczyna się od miejsc, w których zastosowane będą dodatkowo TAŚMY, NAROŻNIKI i PIERŚCIENIE USZCZELNIAJĄCE ATLAS lub akcesoria ATLAS HYDROBAND. Akcesoria te zatapia się w świeżo naniesionej masie. Zakład taśm powinien być większy niż 5 cm. Zaleca się nakładanie izolacji zarówno na podłoże, jak i na spodnią część taśmy. Nadmiar masy należy wycisnąć szpachelką lub kielnią. W zależności od potrzeb, przy nakładaniu pierwszej warstwy można, w celu uzyskania odpowiedniej konsystencji roboczej, dodać do przygotowanej masy do 3% wody. Do nałożenia drugiej warstwy, za pomocą pędzla, wałka lub pacy można przystąpić po całkowitym wyschnięciu pierwszej (po ok. 3-4 godzinach). Analogiczne przerwy technologiczne należy zachować również w przypadku nanoszenia kolejnych warstw. Należy zadbać aby nanoszone warstwy miały równomierną grubość – zapewni to optymalne warunki eksploatacji powłoki izolacyjnej. Uwaga: Nie zaleca się jednorazowo nakładać warstwy większej niż 3,0 kg/m². W podwyższonych temperaturach wielkość warstwy nie powinna przekraczać 1,5 kg/m²
 

Prace wykończeniowe

Uszczelnione powierzchnie chronić przez ok. 12 godzin przed opadami i swobodnym oddziaływaniem wody oraz 7 dni przed działaniem wody pod ciśnieniem. Powstałą po związaniu powłokę (po ok. 12 godzinach) należy pokryć okładziną ceramiczną. Do mocowania płytek zaleca się stosować kleje klasy C2, np. ATLAS ELASTYK lub kleje z linii ATLAS PLUS.

ZUŻYCIE

Łączna grubość powłoki powinna być dobrana do warunków oddziaływania wody na uszczelnianą powierzchnię.
 

 

Typ izolacji
Zalecana grubość powłoki
[mm]
Zużycie[kg/m2]
izolacja typu lekkiego
(przeciwwilgociowa)
2,0
ok. 3,0
izolacja typu średniego
(woda gruntowa)
2,5
ok. 3,75
izolacja typu ciężkiego (woda pod ciśnieniem)
3,0
ok. 4,5

 

DANE TECHNICZNE

ATLAS WODER DUO jest dwuskładnikowym wyrobem hydroizolacyjnym, produkowanym na bazie cementu, wypełniaczy mineralnych i domieszek modyfikujących (sucha mieszanka – komponent A) oraz wodnej dyspersji tworzyw sztucznych (emulsja – komponent B). 

Gęstość nasypowa składnika A

ok. 1,85 g/cm³

Gęstość składnika B

ok. 1,00 g/cm3

Temperatura podłoża i otoczenia

od +8 °C do +25 °C

Max grubość jednej warstwy

2 mm

Przyczepność do podłoża betonowego

≥ 1,0 MPa

Wydłużenie względne przy maksymalnej sile rozciągającej

min. 78 40 %

Współczynnik przepuszczalności pary wodnej μ

ok. 500

Odporność na wodę pod ciśnieniem

min. 0,5 MPa

(50 m słupa wody)

Czas gotowości do pracy po wymieszaniu składników

ok. 1 h

Czas otwarty pracy

min. 30 min

Nakładanie drugiej warstwy

po ok. 3 h

Wchodzenie i nakładanie  kolejnej warstwy

po ok. 12 h

Zasypanie wykopów

po ok. 72 h

Klejenie okładzin

po ok. 12 h

Obciążanie wodą pod ciśnieniem

po ok. 7 dniach

* Czasy rekomendowane dla warunków aplikacji w temp ok. 20 °C i 55-60% wilgotności. 

WYMAGANIA TECHNICZNE
Wyrób spełnia wymagania PN-EN 14891:2012. Deklaracja Właściwości Użytkowych  nr 096/CPR.
 
CE
1487
PN-EN 14891:2012
(EN 14891:2012)
Dwuskładnikowy modyfikowany polimerami cementowy wyrób nieprzepuszczający wody stosowany w postaci ciekłej, odporny na działanie wody chlorowanej (CM P),
do użytku zewnętrznego oraz w basenach pod płytki ceramiczne mocowane klejami C2 (według normy EN 12004)
Wytrzymałość złącza: przyczepność początkowa
≥ 0,5 N/mm2
Trwałość - przyczepność:
- po zanurzeniu w wodzie
- po starzeniu termicznym
- po cyklach zamrażania-rozmrażania
- po oddziaływaniu wody wapiennej
- po oddziaływaniu wody chlorowanej
≥ 0,5 N/mm2
Wodoszczelność
Brak przenikania
Zdolność do mostkowania pęknięć w warunkach znormalizowanych
≥ 0,75 mm
Uwalnianie / zawartość substancji niebezpiecznych
PATRZ
Karta Charakterystyki

 

ATLAS WODER DUO posiada Aprobatę Techniczną ITB nr AT-15-9373/2014 – Krajowa Deklaracja Zgodności nr 096 z dnia 30.09.2014. Wyrób posiada Atest Higieniczny PZH nr HK/W/0162/01/2013.

 

OPAKOWANIA

Zestaw 32 kg: komponent A – worek papierowy 24 kg, komponent B – pojemnik plastikowy 8 kg.
Paleta: opakowania 24 kg - 1008 kg, opakowanie 8 kg - 480 kg.
Zestaw 16 kg w wiaderku plastikowym: komponent A – worki papierowe 2 x 6 kg, komponent B – pojemniki plastikowe 2 x 2 kg.
Paleta: opakowania 16 kg - 384 kg
WAŻNE INFORMACJE DODATKOWE

Powierzchnie nie obrabiane chronić przed zanieczyszczeniem.
 
Niskie temperatury i podwyższona wilgotność wydłużają cza wiązania zaprawy. Unikać pracy podczas silnego nasłonecznienia.
 
Wszelkie przepusty poddane parciu wody należy zabezpieczyć skręcanymi uszczelnieniami pierścieniowymi.
 
W przypadku izolowania zbiorników wodnych dopuszcza się wykonanie w narożach ścian wyobleń z zaprawy ATLAS TEN-10 lub ATLAS FILER.
 
Wyrób podczas wiązania jest wrażliwy na działanie mrozu. Podczas wiązania miejsca izolowane należy chronić przed opadami przez co najmniej 12 godzin.
 
Narzędzia należy czyścić czystą wodą, bezpośrednio po użyciu. Trudne do usunięcia resztki związanej hydroizolacji zmywa się środkami ATLAS SZOP oraz ATLAS SZOP 2000. 
 

Zawiera cement. Może powodować podrażnienie dróg oddechowych.Działa drażniąco na skórę.Powoduje poważne uszkodzenie oczu.Może powodować reakcję alergiczną skóry. Chronić przed dziećmi. Unikać wdychania pyłu. Stosować rękawice ochronne, odzież ochronną, ochronę oczu, ochronę twarzy. W przypadku kontaktu ze skórą lub z włosami, natychmiast usunąć (zdjąć) całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody (prysznicem). W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry lub wysypki, zasięgnąć porady lekarza i zgłosić się pod jego opiekę. W przypadku dostania się do oczu ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. Postępować zgodnie z Kartą Charakterystyki

 
Zbiorniki na wodę przeznaczone do spożycia przez ludzi, po wysezonowaniu wyrobu należy opłukać wodą.
 
Komponenty należy przewozić i przechowywać w szczelnie zamkniętych opakowaniach, w warunkach suchych, (najlepiej na paletach). Komponent B (emulsja) należy transportować i  przechowywać w temperaturze dodatniej.  Chronić przed wilgocią i przegrzaniem (powyżej 30°C). Okres przydatności do użycia (komponentu A i komponentu B) wynosi 12 miesięcy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu.
Informacje zawarte w Karcie Technicznej stanowią podstawowe wytyczne, dotyczące stosowania wyrobu i nie zwalniają z obowiązku wykonywania prac zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i przepisami BHP. Wraz z wydaniem niniejszej karty technicznej, wszystkie poprzednie tracą ważność.

Opinie

Na razie nie dodano żadnej recenzji.

Napisz opinię

ATLAS WODER DUO - hydroizolacja dwuskładnikowa

ATLAS WODER DUO - hydroizolacja dwuskładnikowa

ATLAS WODER DUO - hydroizolacja dwuskładnikowa

Zalecana jako podpłytkowa hydroizolacja tarasów, balkonów, pomieszczeń mokrych oraz uszczelnienie fundamentów. Tworzy hydroizolację przeciwwilgociową i przeciwwodną (typu lekkiego, średniego i ciężkiego) – stanowi uszczelnienie przed wodą: pod ciśnieniem, infiltracyjną, niespiętrzającą się i spiętrzającą oraz działającą bezciśnieniowo.

Produkty powiązane

7 innych produktów w tej samej kategorii: