CHLOROKAUCZUK DO METALU I BETONU TRWAŁA OCHRONA ANTYKOROZYJNA
search
 • CHLOROKAUCZUK DO METALU I BETONU TRWAŁA OCHRONA ANTYKOROZYJNA

CHLOROKAUCZUK DO METALU I BETONU TRWAŁA OCHRONA ANTYKOROZYJNA

CHLOROKAUCZUK DO METALU I BETONU TRWAŁA OCHRONA ANTYKOROZYJNA

 

Security policy (edit with Customer reassurance module)

 

Dostawa

 

Polityka zwrotów

NAJWAŻNIEJSZE CECHY

 • Wysoka odporność na czynniki zewnętrzne
 • Trwały wysoki połysk
 • 2w1 gruntoemalia
 • Odporna na uderzenia i zarysowania
 • Do 10 lat ochrony antykorozyjnej (trwałość określona zgodnie z normą EN ISO 12944-5; dotyczy ochrony podłoży pionowych przy zastosowaniu min. 2 warstw i nakładzie 80 µm na każdą warstwę).

OPIS PRODUKTU

EMALIA CHLOROKAUCZUKOWA przeznaczona jest do malowania nawierzchniowego w celu ochrony, dekoracji i renowacji podłoży stalowych i żeliwnych, eksploatowanych na zewnątrz. Może być także stosowana do malowania zewnętrznych pionowych podłoży betonowych oraz tynków cementowo-wapiennych, nienarażonych na nadmierne ścieranie (po ich uprzednim zagruntowaniu).

Liczba kolorów gotowych: 11

Wygląd powłoki: Połysk
Ilość warstw: 2
Nanoszenie drugiej warstwy: po 1h
Sposób nanoszenia: Pędzel płaski, Pistolet, Pędzel okrągły
Wydajność przy jednej warstwie: do 10m2/l

Przygotowanie podłoża

 • Powierzchnia stalowa i żeliwna przeznaczona do malowania powinna być sucha, wolna od rdzy i ognisk korozji, kurzu, tłuszczu i zanieczyszczeń mechanicznych. Powierzchnię należy czyścić dopóki nie nabierze metalicznego połysku. Do odtłuszczania zaleca się zastosować rozcieńczalnik do wyrobów chlorokauczukowych i poliwinylowych ogólnego stosowania.
 • Powierzchnie betonowe i tynki cementowo-wapienne po wysezonowaniu (4 tygodnie) zagruntuj Akrogruntem 3000 marki Dekoral Professional.
 • Przy renowacji wymalowań, stare powłoki, uprzednio pomalowane emalią chlorokauczukową, zmatuj papierem ściernym i odpyl. Usuń powłoki złuszczone i spękane. Ubytki powłoki zabezpiecz Podkładem Antykorozyjnym marki Dekoral.


Malowanie

 • Przed użyciem wyrób dokładnie wymieszaj. Niewłaściwe wymieszanie wyrobu może powodować różnice w kolorze oraz stopniu połysku finalnej powłoki.
 • W celu uzyskania długotrwałej ochrony antykorozyjnej na podłożach niezagruntowanych nakładaj min. 2 warstwy. W przypadku natrysku pneumatycznego nakładaj min. 3 warstwy.
 • Przy aplikacji zachowaj zalecaną wydajność.
 • Przy malowaniach renowacyjnych, bez śladów korozji dopuszczalna 1 warstwa emalii.
 • Przy aplikacji za pomocą pędzla następną warstwę nakładaj w czasie do 1 h („mokro na mokro”) lub po co najmniej 72 h. Nie zaleca się dokonywania poprawek w czasie pomiędzy 1 h a 72 h od momentu nałożenia ostatniej warstwy.
 • W przypadku występowania ognisk korozji trudnych do usunięcia zastosuj Podkład Antykorozyjny marki Dekoral.
 • Po zakończeniu malowania narzędzia umyj rozcieńczalnikiem.


Dodatkowe informacje

 • Maluj w temperaturze powietrza i podłoża od +10°C do +25°C. Niska temperatura, zawyżona wilgotność powietrza wydłużają czas schnięcia powłoki. Aplikacja produktu w warunkach powyżej +25°C może prowadzić do nieodpowiedniej rozlewności farby i szybkiego odparowania rozpuszczalnika, co niekorzystnie wpływa na trwałość powłoki w czasie. Temperatura podłoża powinna być wyższa od punktu rosy o przynajmniej 3°C.
 • Pełne własności eksploatacyjne powłoka uzyskuje po 72 h od nałożenia ostatniej warstwy.
 • Temperatura aplikowanego wyrobu powinna wynosić od +10 °C do +25°C.
 • Do malowania niewielkich powierzchni zaleca się aplikację natryskiem pneumatycznym.
 • Poszczególne szarże emalii mogą różnić się nieznacznie odcieniem koloru oraz stopniem połysku. W celu uniknięcia różnic niezbędne jest wykonanie powierzchni stanowiącej odrębną całość architektoniczną, w jednym cyklu roboczym, produktami z tej samej partii produkcyjnej. W przypadku posiadania produktów z różnych partii produkcyjnych zaleca się wymieszać je ze sobą.
 • Farby w różnych kolorach mogą być mieszane ze sobą w celu uzyskania innego koloru.
 • W okresie eksploatacji powłoka utworzona z emalii chlorokauczukowej będzie ulegać stopniowemu starzeniu (stopniowe obniżanie się połysku, rozjaśnianie oraz blaknięcie koloru, kredowanie powłoki), co jest zjawiskiem naturalnym. Proces ten będzie przebiegał z różną intensywnością, zależną od środowiska eksploatacji. Nie obniża to własności antykorozyjnych eksploatowanej powłoki.
 • Emalii chlorokauczukowej nie zaleca się stosować do renowacji powierzchni pomalowanych farbami innymi niż wskazane przez producenta.
 • Producent wyrobu nie odpowiada za jakość powłok w przypadku nie zastosowania się do zaleceń zawartych w niniejszej karcie.
 • Do 10 lat ochrony:
 1. Aplikacja na prawidłowo przygotowane podłoża metalowe (wg. PN EN-ISO 12944-4 oraz ISO 8501-1, stopień 3).
 2. Dla powierzchni pionowych przy braku silnego nasłonecznienia, w miejscu przewiewnym i niezawilgoconym. Przy stopniu korozyjności środowiska do C3, wg. normy ISO 12944-5.
 3. Zalecane min. 2 warstwy przy grubości powłoki na sucho od 120 do 160 µm.


Wskazówki BHP i PPOŻ

 • Stosować się do zaleceń podanych na opakowaniu.
 • Szczegółowe informacje zamieszczone są w Karcie Charakterystyki na stronie www.dekoral.pl
demo_17